Prof. Dr. Necmiye Tijen YEŞİM (ERDEM) Prof. Dr. Necmiye Tijen YEŞİM

İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı İç Hst., Endokrinoloji ve Metabolizma Hst.Uzm.

BAKIRKÖY - İSTANBUL

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Uğurlu S., E. Çağlar, T.E. Yeşim, E. Tanrıkulu, G. Can ve P. Kadıoğlu,

“Evaluation of thyroid nodules in Turkish population,”

Intern Med. 2008; 47(4) : 205-9. Epub 2008 Feb 15.

A2. Yeşim T.E., S. Uğurlu, E. Çağlar, H. Balcı, A. Üçgül, C. Sarkiz, Ö. Açbay ve S. Gündoğdu,

“Investigation of microalbuminuria in nondiabetic, normotensive obese women,”

Intern Med. 2007; 46(24): 1923-1965. Epub 2007 Dec 17.

A3. Uğurlu S, E. Çağlar, T.E. Yeşim, H. Balcı ve E. Taşan,

“Anti-Sci-70 antibodies in autoimmune thyroiditis,”

J Int Med Res 2008; 36, 152-156

A4. Ercan M, D. Konukoğlu ve T.E. Yeşim,

“Association of plasma viscosity with cardiovascular risk factors in obesity: an old marker, a new insight,”

Clin Hemorheol Microcirc 35(3): pp 2006

A5. Özaydın A, İ. Onaran, T.E. Yeşim, H. Sargın, K Avşar ve G. Sultuybek,

“Increased glutathione conjugate transport: a possible compensatory protection mechanism against oxidative stress in obesity?”

In J Obes (Lond). 2006 Jan; 30(1):134-40

A6. Dinçer Y, T. Akçay, T. Erdem, E. İlker Saygılı ve S. Gündoğdu,

“DNA damage, DNA susceptibility to oxidation and glutathione level in women with polycystic ovary syndrome,”

Scand J Clin Lab Invest. 2005;65(8):721-8.

A7. Erdem N.T., A. Bilici, Y. Ülger, Ö. Açbay, G. Doğusoy, M. Düren, L. Kabasakal ve A.S. Gündoğdu,

“Gastrinoma and Insulinoma in Patient With Multiple Endocrine Neoplasia: A Case Report,”

Endocrinologist. 15(3): 151-153, May/June 2005.

A8. Erdem N.T., M. Ercan, M.C. Akyolcu ve A.S. Gündoğdu,

“Plasma viscosity as an early cardiovascular risk factor in hirsute women with eumenorrhea or oligomenorrhea,”

Fertil Steril 2003 Nov;80(5):1195-8A9. Bilici A, T. Erdem, Ş. N. Boysan, Ö. Açbay, B. Öz, K. Beşirli ve S. Gündoğdu,

“A case of antracosis presenting with mediastinal lymph nodes mimicking tuberculous lymphadenitis or malignancy,”

Eur J Intern Med. 2003 Nov; 14(7): 444-446

A10. Ercan M. D. Konukoğlu, T. Erdem ve S. Önen,

“The effects of cholesterol levels on hemorheologic parameters in diabetic patients,“

Clin Hemorheol Microcirc 2002; 26(4):257-63

A11. Konukoğlu D., T. Akçay ve T. Erdem,

“Susceptibility of erythrocyte lipids to oxidation and erythrocyte antioxidant status in myocardial infarction,”

Clin Biochem 1998 Nov;31(8):667-71

A12. Erdem T., M. Ercan, S. Uğurlu, H. Balcı, Ö. Açbay ve S. Gündoğdu,

“Plasma viscosity, an early cardiovascular risk factor in women with subclinical hypothyroidism,”

Clin Hemorheol Microcirc 00 (2007) 1-7

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Dinçer Y., T. Akçay, T. Erdem, E. İ. Saygılı ve S. Gündoğdu,

“DNA Damage and susceptibility to hydrogen peroxide-induced DNA damage in women with polycystic ovary syndrome,”

Asian Pacific Congress on Controversies in Obstetrics Obstetrics Gynecology & Infertility. Bankok, Thailand, November 25-28, 2005.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Sağlam Z., M. Yenigün, T. Saler, T. Yeşim, E. Ataoğlu, S. Ahbap, G. Çakmak, L.Ü. Temiz ve F. Şar,

“The effect of biphasic insulin aspact 30 o body weight and A1c levels in patients previously treated with oral antidiabetic drugs or biphasic human insulin 30,”

Haseki Tıp Bülteni 2005;43:239-43

D2. Erdem T.,

“Diabette endotel fonksiyonları,”

Endokrinolojide Yönelişler Aralık 2003;12(6):213-217

D3. Akın F., A. Seval, P. Kadıoğlu, T. Erdem, H. Uzunu, E. Taşan ve H. Hatemi,

“Octreotid and urinary glycosaminologlycans in Graves’ ophthalmopathy,”

Endorinolojide Yönelişler Şubat 2003;12(1) : 2-5

D4. Taşan E., H. Bayar, T. Erdem ve H. Hatemi,

“Oral glukoz tolerans testi esnasnda serum leptin düzeyleri ile kan glukozu ve insülin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi,”

Diyabet Bilimi Şubat 2003;1(1):15-19

D5. Ercan M., T. Erdem ve H. Hatemi,

“Hemoreolojinin klinik önemi,”

Endokrinolojide Yönelişler Ocak 2002;11(1):48-52

D6. Yılmaz N., S. Abbasoğlu ve T. Erdem, “Akut myokard enfarktüslü hastalarda serum elektrolit değerleri ile aritmi ilişkisi,” Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 1994/1 (67-73)

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Erdem T., S. Uğurlu, Ö. Açbay ve S. Gündoğdu,

“Non diabetik normotansif obezlerin mikroalbüminüri açısından incelenmesi,”

26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Adana, 2003

E2. Erdem T., S. Uğurlu, Ö. Açbay ve S. Gündoğdu,

“Hiperandrojenemik kadınlarda insülin ve serbest testosteron arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi,”

26. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Adana 2003

E3. Boysan Ş.N., N. Ünlü Caneroğlu, T. Erdem, P. Kadıoğlu, Ö. Açbay ve S. Gündoğdu,

“Tirotoksikoz tedavisinde plazmaferez deneyimi: 5 olgu sunumu,”

2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2002

 

F. Diğer Yayınlar

F1. Çeviri editörlüğü: Schwandt, Richter,

"Yağ Metabolizması Bozuklukları Beslenme alışkanlığının değiştirilmesi ve ilaçla tedaviye yönelik pratik öneriler,"

Yüce Yayınları, İstanbul, 2001.